تبلیغات
یاران سلسله الذهب - بازدید از جانباز آقای زرندی
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.