تبلیغات
یاران سلسله الذهب - سالروز شهادت شهدای هفدهم خرداد (شهرستان نیشابور) گرامی باد
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.