تبلیغات
یاران سلسله الذهب - آزاده و جانباز مرحوم مهدی باری به رحمت خدا پیوست
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.