تبلیغات
یاران سلسله الذهب - دیدار از جانباز مهدی باری
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.