تبلیغات
یاران سلسله الذهب - قهرمانی جانباز، آقای رمضانعلی دولابی در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در اسفند ماه 94
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.